Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 29.03.2023 r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 29.03.2023 r.

 

Mierzyn

Archeologiczna

1

 

 

Mierzyn

Archeologiczna

2

 

 

Mierzyn

Archeologiczna

2

A

 

Mierzyn

Archeologiczna

2

B

 

Mierzyn

Archeologiczna

2

C

 

Mierzyn

Archeologiczna

2

D

 

Mierzyn

Archeologiczna

3

 

 

Mierzyn

Archeologiczna

3

A

 

Mierzyn

Archeologiczna

3

B

 

Mierzyn

Archeologiczna

3

C

 

Mierzyn

Archeologiczna

3

D

 

Mierzyn

Archeologiczna

4

 

 

Mierzyn

Archeologiczna

5

 

 

Mierzyn

Archeologiczna

6

 

 

Mierzyn

Archeologiczna

7

 

 

Mierzyn

Archeologiczna

8

 

 

Mierzyn

Archeologiczna

9

 

 

Mierzyn

Archeologiczna

10

 

 

Mierzyn

Elżbiety

4

A

 

Mierzyn

Elżbiety

6

 

 

Mierzyn

Elżbiety

7

 

 

Mierzyn

Elżbiety

9

 

 

Mierzyn

Elżbiety

10

 

 

Mierzyn

Elżbiety

11

 

 

Mierzyn

Elżbiety

12

 

 

Mierzyn

Elżbiety

13

 

 

Mierzyn

Elżbiety

15

 

 

Mierzyn

Elżbiety

15

A

 

Mierzyn

Elżbiety

15

B

 

Mierzyn

Elżbiety

15

C

 

Mierzyn

Elżbiety

15

D

 

Mierzyn

Elżbiety

17

 

 

Mierzyn

Elżbiety

17

A

 

Mierzyn

Elżbiety

17

B

 

Mierzyn

Elżbiety

17

C

 

Mierzyn

Elżbiety

17

D

 

Mierzyn

Elżbiety

17

E

 

Mierzyn

Elżbiety

19

 

 

Mierzyn

Elżbiety

19

A

 

Mierzyn

Elżbiety

19

B

 

Mierzyn

Elżbiety

20

A

 

Mierzyn

Elżbiety

20

B

 

Mierzyn

Elżbiety

21

 

 

Mierzyn

Elżbiety

21

A

 

Mierzyn

Elżbiety

22

 

 

Mierzyn

Elżbiety

24

 

 

Mierzyn

Epokowa

3

 

 

Mierzyn

Epokowa

5

 

 

Mierzyn

Epokowa

7

 

 

Mierzyn

Epokowa

8

 

 

Mierzyn

Epokowa

10

 

 

Mierzyn

Epokowa

12

 

 

Mierzyn

Epokowa

14

 

1

Mierzyn

Epokowa

14

A

1

Mierzyn

Epokowa

14

A

2

Mierzyn

Epokowa

16

 

 

Mierzyn

Epokowa

16

 

1

Mierzyn

Epokowa

16

 

2

Mierzyn

Epokowa

16

A

1

Mierzyn

Epokowa

18

 

 

Mierzyn

Epokowa

20

 

 

Mierzyn

Epokowa

22

 

 

Mierzyn

Epokowa

26

 

 

Mierzyn

Historyczna

1

 

 

Mierzyn

Historyczna

2

 

 

Mierzyn

Historyczna

3

 

 

Mierzyn

Historyczna

4

 

 

Mierzyn

Historyczna

5

 

 

Mierzyn

Historyczna

6

 

 

Mierzyn

Historyczna

7

 

 

Mierzyn

Historyczna

8

 

 

Mierzyn

Historyczna

9

 

 

Mierzyn

Historyczna

10

 

 

Mierzyn

Historyczna

13

 

 

Mierzyn

Historyczna

14

 

 

Mierzyn

Historyczna

15

 

 

Mierzyn

Historyczna

16

 

 

Mierzyn

Kamienna

1

 

 

Mierzyn

Kamienna

2

 

 

Mierzyn

Kamienna

3

 

 

Mierzyn

Kamienna

4

 

 

Mierzyn

Kamienna

5

 

 

Mierzyn

Kamienna

6

 

 

Mierzyn

Kamienna

7

 

 

Mierzyn

Kamienna

8

 

 

Mierzyn

Kamienna

9

 

 

Mierzyn

Kamienna

10

 

 

Mierzyn

Kamienna

12

 

 

Mierzyn

Kamienna

13

 

 

Mierzyn

Kamienna

14

 

 

Mierzyn

Kamienna

15

 

 

Mierzyn

Kamienna

16

 

 

Mierzyn

Kamienna

17

 

 

Mierzyn

Kamienna

18

 

 

Mierzyn

Kamienna

19

 

 

Mierzyn

Kamienna

20

 

 

Mierzyn

Krzemienna

1

 

 

Mierzyn

Krzemienna

2

 

 

Mierzyn

Krzemienna

3

 

 

Mierzyn

Krzemienna

4

 

 

Mierzyn

Krzemienna

5

 

 

Mierzyn

Krzemienna

6

 

 

Mierzyn

Krzemienna

7

 

 

Mierzyn

Krzemienna

8

 

 

Mierzyn

Krzemienna

9

 

 

Mierzyn

Krzemienna

10

 

 

Mierzyn

Krzemienna

11

 

 

Mierzyn

Krzemienna

12

 

 

Mierzyn

Łużycka

1

 

 

Mierzyn

Łużycka

2

 

 

Mierzyn

Łużycka

3

 

 

Mierzyn

Łużycka

4

 

 

Mierzyn

Łużycka

5

 

 

Mierzyn

Łużycka

6

 

 

Mierzyn

Łużycka

7

 

 

Mierzyn

Łużycka

8

 

 

Mierzyn

Łużycka

9

 

 

Mierzyn

Łużycka

10

 

 

Mierzyn

Łużycka

11

 

 

Mierzyn

Łużycka

12

 

 

Mierzyn

Łużycka

13

 

 

Mierzyn

Łużycka

14

 

 

Mierzyn

Łużycka

15

 

 

Mierzyn

Łużycka

17

 

 

Mierzyn

Miła

1

 

 

Mierzyn

Miła

2

 

 

Mierzyn

Miła

4

 

 

Mierzyn

Miła

6

 

 

Mierzyn

Miła

7

 

 

Mierzyn

Miła

8

 

 

Mierzyn

Miła

9

 

 

Mierzyn

Miła

10

 

 

Mierzyn

Miła

11

 

 

Mierzyn

Miła

12

 

 

Mierzyn

Miła

14

 

 

Mierzyn

Miła

16

 

 

Mierzyn

Miła

18

 

 

Mierzyn

Miła

20

 

 

Mierzyn

Miła

22

 

 

Mierzyn

Miła

24

 

 

Mierzyn

Miła

26

 

 

Mierzyn

Romańska

1

 

 

Mierzyn

Słowiańska

2

 

 

Mierzyn

Słowiańska

2

A

 

Mierzyn

Słowiańska

3

 

 

Mierzyn

Słowiańska

6

 

 

Mierzyn

Słowiańska

7

 

 

Mierzyn

Słowiańska

8

 

 

Mierzyn

Słowiańska

9

2

2

Mierzyn

Słowiańska

9

A

1

Mierzyn

Słowiańska

9

A

2

Mierzyn

Słowiańska

10

 

 

Mierzyn

Słowiańska

11

 

 

Mierzyn

Słowiańska

11

A

 

Mierzyn

Słowiańska

17

 

1

Mierzyn

Słowiańska

17

 

2

Mierzyn

Słowiańska

17

A

1

Mierzyn

Słowiańska

17

A

2

Mierzyn

Słowiańska

19

 

1

Mierzyn

Słowiańska

19

 

2

Mierzyn

Słowiańska

19

A

1

Mierzyn

Teresy

1

 

 

Mierzyn

Teresy

3

 

 

Mierzyn

Teresy

4

 

 

Mierzyn

Teresy

4

A

 

Mierzyn

Teresy

5

 

 

Mierzyn

Teresy

6

 

 

Mierzyn

Teresy

7

 

 

Mierzyn

Teresy

7

A

 

Mierzyn

Teresy

8

 

 

Mierzyn

Teresy

9

 

 

Mierzyn

Teresy

10

A

 

Mierzyn

Teresy

10

B

 

Mierzyn

Teresy

10

C

 

Mierzyn

Teresy

10

D

 

Mierzyn

Teresy

11

 

 

Mierzyn

Teresy

12

 

 

Mierzyn

Teresy

13

 

 

Mierzyn

Teresy

13

A

 

Mierzyn

Teresy

15

 

 

Mierzyn

Teresy

16

 

 

Mierzyn

Teresy

17

 

 

Mierzyn

Teresy

19

 

 

Mierzyn

Teresy

21

 

1

Mierzyn

Teresy

21A

A

1

Mierzyn

Teresy

21A

A

2

Mierzyn

Teresy

23

 

 

Mierzyn

Teresy

24

 

 

Mierzyn

Teresy

25

 

 

Mierzyn

Teresy

26

 

 

Mierzyn

Teresy

27

 

 

Mierzyn

Teresy

28

 

 

Mierzyn

Teresy

29

 

 

Mierzyn

Teresy

30

 

 

Mierzyn

Teresy

31

 

 

Mierzyn

Teresy

32

 

 

Mierzyn

Teresy

33

 

 

Mierzyn

Teresy

34

 

 

Mierzyn

Teresy

35

 

 

Mierzyn

Teresy

36

 

 

Mierzyn

Teresy

37

 

 

Mierzyn

Teresy

38

 

 

Mierzyn

Teresy

39

 

 

Mierzyn

Teresy

40

 

 

Mierzyn

Teresy

41

 

 

Mierzyn

Teresy

42

 

 

Mierzyn

Teresy

43

 

 

Mierzyn

Teresy

44

 

 

Mierzyn

Teresy

45

 

 

Mierzyn

Teresy

46

 

 

Mierzyn

Teresy

47

 

 

Mierzyn

Teresy

48

 

 

Mierzyn

Teresy

49

 

 

Mierzyn

Teresy

50

 

 

Mierzyn

Teresy

51

 

 

Mierzyn

Teresy

52

 

 

Mierzyn

Teresy

53

 

 

Mierzyn

Teresy

54

 

 

Mierzyn

Teresy

56

 

 

Mierzyn

Teresy

58

 

 

Mierzyn

Tytusa

7

 

 

Mierzyn

Wesoła

1

 

 

Mierzyn

Wesoła

3

 

 

Mierzyn

Wesoła

4

 

 

Mierzyn

Wesoła

5

 

 

Mierzyn

Wesoła

6

 

 

Mierzyn

Wesoła

8

 

 

Mierzyn

Wesoła

9

 

 

Mierzyn

Wesoła

10

 

 

Mierzyn

Wesoła

11

 

 

Mierzyn

Wesoła

12

 

 

Mierzyn

Wesoła

13

 

 

Mierzyn

Wesoła

14

 

 

Mierzyn

Wesoła

15

 

 

Mierzyn

Wesoła

16

 

 

Mierzyn

Wesoła

17

 

 

Mierzyn

Wesoła

18

 

 

Mierzyn

Wesoła

19

 

 

Mierzyn

Wesoła

21

 

 

Mierzyn

Wesoła

22

 

 

Mierzyn

Wesoła

23

 

 

Mierzyn

Wesoła

24

 

 

Mierzyn

Wesoła

26

 

 

Mierzyn

Wesoła

28

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

1

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

2

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

3

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

4

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

6

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

7

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

8a

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

8a

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

9

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

10

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

10

A

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

10

B

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

10

C

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

12

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

12

A

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

12

B

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

16

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

17

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

18

A

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

19

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

20

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

21

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

22

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

23

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

24

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

25

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

26

 

 

Mierzyn

Wykopaliskowa

27

 

 

Mierzyn

Zaciszna

1

 

 

Mierzyn

Zaciszna

2

 

 

Mierzyn

Zaciszna

3

 

 

Mierzyn

Zaciszna

4

 

 

Mierzyn

Zaciszna

5

 

 

Mierzyn

Zaciszna

6

 

 

Mierzyn

Zaciszna

7

 

 

Mierzyn

Zaciszna

8

 

 

Mierzyn

Zaciszna

9

 

 

Mierzyn

Zaciszna

10

 

 

Mierzyn

Zaciszna

11

 

 

Mierzyn

Zaciszna

12

 

 

Mierzyn

Zaciszna

13

 

 

Mierzyn

Zaciszna

14

 

 

Mierzyn

Zaciszna

15

 

 

Mierzyn

Zaciszna

16

 

 

Mierzyn

Zaciszna

17

 

 

Mierzyn

Zaciszna

18

 

 

Mierzyn

Zaciszna

20

 

 

Mierzyn

Zaciszna

22

 

 

Mierzyn

Zaciszna

24

 

 

Mierzyn

Zaciszna

26

 

 

Mierzyn

Zaciszna

28

 

 

Mierzyn

Zaciszna

29

 

 

Mierzyn

Zaciszna

30

 

 

Mierzyn

Zaciszna

31

 

 

Mierzyn

Zaciszna

32

 

 

Mierzyn

Zakładowa

1

 

 

Mierzyn

Zakładowa

1

A

1

Mierzyn

Zakładowa

2

 

 

Mierzyn

Zakładowa

3

 

 

Mierzyn

Zakładowa

4

 

 

Mierzyn

Zakładowa

5

 

 

Mierzyn

Zakładowa

6

 

 

Mierzyn

Zakładowa

7

 

 

Mierzyn

Zakładowa

8

 

 

Mierzyn

Zakładowa

9

 

 

Mierzyn

Zakładowa

10

 

 

Mierzyn

Zakładowa

11

 

 

 

 

 

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej