Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki w dniu 18.10.2023r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki w dniu 18.10.2023 r.

Rzędziny Rzędziny 1 1    
Rzędziny Rzędziny 1 2    
Rzędziny Rzędziny 1 3   1
Rzędziny Rzędziny 1 4    
Rzędziny Rzędziny 2 1   1
Rzędziny Rzędziny 2 2    
Rzędziny Rzędziny 2 3    
Rzędziny Rzędziny 3 1   1
Rzędziny Rzędziny 3 2   1
Rzędziny Rzędziny 3 3    
Rzędziny Rzędziny 3 4    
Rzędziny Rzędziny 4 1    
Rzędziny Rzędziny 4 2    
Rzędziny Rzędziny 4 3   1
Rzędziny Rzędziny 4 4   1
Rzędziny Rzędziny 4 5    
Rzędziny Rzędziny 4 6    
Rzędziny Rzędziny 4 7    
Rzędziny Rzędziny 4 8    
Rzędziny Rzędziny 5 1    
Rzędziny Rzędziny 5 2    
Rzędziny Rzędziny 5 3    
Rzędziny Rzędziny 5 4    
Rzędziny Rzędziny 6 A    
Rzędziny Rzędziny 7      
Rzędziny Rzędziny 8      
Rzędziny Rzędziny 9      
Rzędziny Rzędziny 9 D    
Rzędziny Rzędziny 10      
Rzędziny Rzędziny 12 1    
Rzędziny Rzędziny 13     1
Rzędziny Rzędziny 14 1    
Rzędziny Rzędziny 14 2    
Rzędziny Rzędziny 14 3   1
Rzędziny Rzędziny 14 4    
Rzędziny Rzędziny 15     1
Rzędziny Rzędziny 15      
Rzędziny Rzędziny 16 1    
Rzędziny Rzędziny 16 2    
Rzędziny Rzędziny 16 3    
Rzędziny Rzędziny 16 4    
Rzędziny Rzędziny 17 1    
Rzędziny Rzędziny 17 2    
Rzędziny Rzędziny 17 3    
Rzędziny Rzędziny 17 4   1
Rzędziny Rzędziny 17 5    
Rzędziny Rzędziny 17 6   1
Rzędziny Rzędziny 17 C   1
Rzędziny Rzędziny 18      
Rzędziny Rzędziny 19 1    
Rzędziny Rzędziny 19 2    
Rzędziny Rzędziny 19 3   1
Rzędziny Rzędziny 19 4   1
Rzędziny Rzędziny 19 5    
Rzędziny Rzędziny 19 6   1
Rzędziny Rzędziny 19 7    
Rzędziny Rzędziny 19 8    
Rzędziny Rzędziny 19 9    
Rzędziny Rzędziny 19 B    
Rzędziny Rzędziny 19 C    
Rzędziny Rzędziny 19 D    
Rzędziny Rzędziny 20      
Rzędziny Rzędziny 23     1
Rzędziny Rzędziny 24      
Rzędziny Rzędziny 25      
Rzędziny Rzędziny 25 A    
Rzędziny Rzędziny 26      
Rzędziny Rzędziny 26 A    
Rzędziny Rzędziny 27      
Rzędziny Rzędziny 27 A    
Rzędziny Rzędziny 28      
Rzędziny Rzędziny 29      
Rzędziny Rzędziny 30      
Rzędziny Rzędziny 31      
Stolec Stolec 1 A    
Stolec Stolec 1 2   1
Stolec Stolec 1 3    
Stolec Stolec 1 4    
Stolec Stolec 1 4 A  
Stolec Stolec 2   A  
Stolec Stolec 2 1    
Stolec Stolec 2 2    
Stolec Stolec 2 3    
Stolec Stolec 2 4    
Stolec Stolec 3      
Stolec Stolec 4 1    
Stolec Stolec 4 2    
Stolec Stolec 4 4    
Stolec Stolec 4 5   1
Stolec Stolec 5 1    
Stolec Stolec 5 2    
Stolec Stolec 7 1    
Stolec Stolec 7 2    
Stolec Stolec 7 3    
Stolec Stolec 7 4    
Stolec Stolec 8 1    
Stolec Stolec 8 2    
Stolec Stolec 8 3    
Stolec Stolec 8 4    
Stolec Stolec 9 1    
Stolec Stolec 9 2    
Stolec Stolec 10 1    
Stolec Stolec 10 4    
Stolec Stolec 11 1    
Stolec Stolec 11 2    
Stolec Stolec 12 1    
Stolec Stolec 12 2    
Stolec Stolec 12 3    
Stolec Stolec 13 1    
Stolec Stolec 13 2    
Stolec Stolec 13 3   1
Stolec Stolec 13 4    
Stolec Stolec 14 1    
Stolec Stolec 14 2    
Stolec Stolec 14 3    
Stolec Stolec 14 4    
Stolec Stolec 15 1    
Stolec Stolec 15 2   1
Stolec Stolec 15 3    
Stolec Stolec 15 4   1
Stolec Stolec 15 A    
Stolec Stolec 16      
Stolec Stolec 16 A    
Stolec Stolec 17 1    
Stolec Stolec 17 2    
Stolec Stolec 18 1    
Stolec Stolec 18 2    
Stolec Stolec 18 3    
Stolec Stolec 18 4    
Stolec Stolec 19 1    
Stolec Stolec 19 2    
Stolec Stolec 19 3   1
Stolec Stolec 19 4    
Stolec Stolec 19 B    
Stolec Stolec 20 A   1
Stolec jezioro Stolec 1 1    
Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej