Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Kategoria > Oświata
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzę wszystkim Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jak najlepsze efekty, satysfakcję i świadomość budowy fundamentów do lepszej przyszłości.
Proszę przyjąć także najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Z wyrazami szacunku

WÓJT GMINY DOBRA

Teresa Dera

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej