Inwestycje 2024

Inwestycje 2024
2024-06-05
Wołczkowo Budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą
Inwestycje 2024
2024-05-28
Przebudowa drogi ulicy Zeusa w Mierzynie wraz z budową chodnika – II Etap
Inwestycje 2024
2024-05-27
Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą
Inwestycje 2024
2024-05-22
Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu
Inwestycje 2024
2024-05-22
Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa – II etap
Inwestycje 2024
2024-04-23
Budowa odcinka sieci wodociągowej w dz. nr 197/17 (ul. Jaguara) w Dołujach 2024
Inwestycje 2024
2024-04-23
Fundusz sołecki: Uzupełnienie brakującego ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej, placu zabaw i terenu pod boisko w Łęgach
Inwestycje 2024
2024-04-16
Podpisanie umowy na basen w Bezrzeczu
Inwestycje 2024
2024-03-28
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Poetyckiej w Dobrej wraz z budową odwodnienia drogi
Inwestycje 2024
2024-03-25
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra
Inwestycje 2024
2024-03-21
Koncepcja nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin
Inwestycje 2024
2024-03-08
Oświetlenie boiska piłkarskiego, budowa boiska do koszykówki 3x3 i "Siłownia pod chmurką" na terenie rekreacyjno-sportowym "Mierzynianka" w Mierzynie (proj. 8/2023)
Inwestycje 2024
2024-02-20
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 5/20 obręb Dołuje
Inwestycje 2024
2024-02-14
Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbimierzycach
Inwestycje 2024
2024-02-14
Skarbimierzyce, budowa rurociągu tłocznego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni
Inwestycje 2024
2024-02-08
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 77/8 (ul. Alicji) i 940/5, obręb Mierzyn 2

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej