Gospodarka odpadami - bieżące informacje i komunikaty

Gospodarka odpadami - bieżące informacje i komunikaty
2023-03-09
Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 10.03.2023 r.
Gospodarka odpadami - bieżące informacje i komunikaty
2023-03-07
Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 08.03.2023 r.
Gospodarka odpadami - bieżące informacje i komunikaty
2023-03-06
Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 07.03.2023 r.
Gospodarka odpadami - bieżące informacje i komunikaty
2023-03-02
Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 06.03.2023 r.

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej