Oświata

Oświata
2022-01-28
Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym
Oświata
2022-01-28
Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym
Oświata
2022-01-28
Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutującym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla kt
Oświata
2022-01-28
Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawo
Oświata
2022-01-28
Uchwała Nr XI/144/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dob
Oświata
2022-01-28
Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
Oświata
2022-01-28
Uchwała Nr XXX/402/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra
Oświata
2022-01-25
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe - informacja
Oświata
2022-01-25
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
Oświata
2021-10-14
NIEKATUALNE: Gmina Dobra uprawniona do udziału w programie przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu dzieci
Oświata
2021-10-13
Dzień Edukacji Narodowej
Oświata
2021-10-01
Szkoły i przedszkola w gminie Dobra
Oświata
2021-10-01
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej
Oświata
2021-09-16
Wręczenie aktów mianowania
Oświata
2021-09-16
Nowy Dyrektor Zespołu Przedszkoli w Mierzynie
Oświata
2021-08-16
Stypendia Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych
Oświata
2021-06-25
Źyczenia dla uczniów i przedszkolaków
Oświata
2021-06-25
Podziękowania dla pracowników oświaty
Oświata
2021-06-18
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie
Oświata
2021-04-28
Informacja o rekrutacji
Oświata
2021-04-23
Informacja o potwierdzaniu woli przyjęcia dziecka do placówki wychowania przedszkolnego
Oświata
2021-03-12
Nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022
Oświata
2021-01-29
Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych
Oświata
2021-01-29
Uchwała Nr XXX/402/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra
Oświata
2021-01-29
Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w psp

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej