Oświata

Oświata
2024-07-11
Aktywna szkoła - program Ministerstwa Sportu i Turystki
Oświata
2024-06-24
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024
Oświata
2024-06-24
Stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych w roku szkolnym 2023/2024
Oświata
2024-03-22
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie
Oświata
2024-03-18
Informacja dla rodziców dotycząca odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej
Oświata
2024-03-13
Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze
Oświata
2024-03-12
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie
Oświata
2024-02-20
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach
Oświata
2024-02-20
Informacja o naborze do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025
Oświata
2024-01-19
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe - informacja
Oświata
2024-01-19
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
Oświata
2024-01-12
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra
Oświata
2024-01-12
Kryteria rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra
Oświata
2024-01-12
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra
Oświata
2024-01-12
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra
Oświata
2024-01-12
Zasady i kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra
Oświata
2023-12-11
Długofalowa analiza demograficzna Gminy Dobra
Oświata
2023-12-01
Stypendia dla zdolnych uczniów z gminy Dobra
Oświata
2023-10-12
Dzień Edukacji Narodowej
Oświata
2023-08-23
Stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych w roku szkolnym 2022/2023
Oświata
2023-05-25
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach
Oświata
2023-05-25
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu
Oświata
2023-05-25
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie
Oświata
2023-05-25
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach
Oświata
2023-05-04
Informacja dla rodziców dotycząca odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej