Oświata

Oświata
2018-07-09
Stypendia Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych
Oświata
2018-06-22
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Oświata
2018-05-17
Nabór do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zakończony!
Oświata
2018-05-09
Nowy sprzęt dla szkoły w Rzędzinach
Oświata
2018-04-24
Nabór uzupełniający do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej na rok szkolny 2018/2019
Oświata
2018-04-24
Nabór uzupełniający do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach na rok szkolny 2018/2019
Oświata
2018-03-16
Nabór do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
Oświata
2018-03-01
Spotkanie podsumowujące „Półkolonie w szkole”
Oświata
2018-02-06
Festiwal Piosenki Francuskiej w Radziejowie
Oświata
2018-01-31
Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych
Oświata
2018-01-31
Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych
Oświata
2018-01-31
Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 do innych form wychowania przedszkolnego
Oświata
2018-01-26
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
Oświata
2018-01-26
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe - informacja
Oświata
2018-01-26
Relacja z półkolonii w szkołach w Dołujach, Rzędzinach i Mierzynie
Oświata
2018-01-18
Ferie zimowe w szkołach w Dobrej i Bezrzeczu
Oświata
2017-12-07
INFORMACJA O ORGANIZOWANYCH „PÓŁKOLONIACH W SZKOLE” PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ DOBRA
Oświata
2017-12-01
Stypendia Wójta dla uczniów szczególnie zdolnych 2016/2017
Oświata
2017-10-26
Podsumowanie projektu "Szkolne Kluby Wolontariusza w gminie Dobra"
Oświata
2017-09-01
Informacja dla rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej
Oświata
2017-08-23
Informacja dotycząca stypendium szkolnego
Oświata
2017-06-23
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Oświata
2017-06-09
Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego - nabór uzupełniający, do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach
Oświata
2017-06-06
Stypendia Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych
Oświata
2017-05-26
Nabór uzupełniający do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2017/2018

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej