Oświata

Oświata
2020-03-09
Informacja o naborze do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021
Oświata
2020-02-24
Ostatnie dni półkolonii w Bezrzeczu
Oświata
2020-02-20
Trzeci dzień półkolonii w Bezrzeczu
Oświata
2020-02-19
Dwa pierwsze dni półkolonii w szkole w Bezrzeczu
Oświata
2020-01-31
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych
Oświata
2020-01-31
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
Oświata
2020-01-31
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych innych form wychowania przedszkolnego
Oświata
2020-01-31
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli
Oświata
2020-01-31
Kryteria rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra
Oświata
2020-01-27
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe - informacja
Oświata
2020-01-27
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
Oświata
2020-01-20
Informacja o organizowanych "Półkoloniach w szkole" przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Dobra - II nabór
Oświata
2020-01-07
Półkolonie w szkołach w okresie ferii zimowych
Oświata
2019-12-02
Stypendia Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych wręczone!
Oświata
2019-10-13
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Oświata
2019-09-20
Stypendia Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych
Oświata
2019-04-26
Strajk nauczycieli zawieszony - od 29 kwietnia 2019r. uczniowie wracają do szkół
Oświata
2019-04-17
Informacja dla rodziców w związku ze strajkiem w szkołach (stan na dzień 17.04.2019 r.)
Oświata
2019-04-15
Informacja dla rodziców w związku ze strajkiem w szkołach (stan na dzień 15.04.2019 r.)
Oświata
2019-04-12
Informacja dla rodziców w związku ze strajkiem w szkołach (stan na dzień 12.04.2019 r.)
Oświata
2019-04-11
Informacja dla rodziców w związku ze strajkiem w szkołach (stan na dzień 11.04.2019 r.)
Oświata
2019-04-10
Informacja dla rodziców w związku ze strajkiem w szkołach (stan na dzień 10.04.2019 r.)
Oświata
2019-04-09
Informacja dla rodziców w związku ze strajkiem w szkołach ( stan na dzień 9.04.2019r. )
Oświata
2019-04-08
Informacja dla rodziców w związku ze strajkiem w szkołach
Oświata
2019-04-05
Informacja dla rodziców w związku z akcją strajkową w szkołach

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej