Oświata

Oświata
2021-01-29
Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w psp
Oświata
2021-01-29
Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych
Oświata
2021-01-29
Uchwała Nr XXX/402/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra
Oświata
2021-01-04
Zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych w PSP w Dobrej
Oświata
2020-12-30
Gmina Dobra realizuje projekt „Zdalna Szkoła+”
Oświata
2020-11-27
Wójt Gminy Dobra przyznała stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych
Oświata
2020-11-19
Zawieszenie zajęć w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie
Oświata
2020-11-06
Zawieszenie zajęć dla wszystkich oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie i w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Mierzynie
Oświata
2020-11-06
Gmina Dobra realizuje projekt „Zdalna Szkoła +”
Oświata
2020-10-28
Gmina Dobra realizuje projekt „Zdalna Szkoła”
Oświata
2020-09-12
Projekt "Zdalna szkoła" wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego
Oświata
2020-09-01
Szanowni Rodzice i Opiekunowie dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25
Oświata
2020-08-31
Przygotowania do roku szkolnego 2020/2021
Oświata
2020-08-27
Szanowni Rodzice i Opiekunowie dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25.
Oświata
2020-08-27
Stypendium szkolne i wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
Oświata
2020-08-26
Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach podstawowych na terenie gminy Dobra
Oświata
2020-08-25
Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do Zespołu Przedszkoli w Mierzynie
Oświata
2020-08-25
Szczegółowe informacje o „wyprawce” dla rodziców dzieci przyjętych do Zespołu Przedszkoli w Mierzynie!!!
Oświata
2020-07-07
Stypendia Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych
Oświata
2020-06-26
Życzenia dla uczniów na zakończenie roku szkolnego
Oświata
2020-06-26
Podziękowania dla Dyrektorów, Grona Pedagogicznego oraz Pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych
Oświata
2020-06-02
Nabór uzupełniający do placówek wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021
Oświata
2020-04-23
Informacja dotycząca list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze do przedszkoli
Oświata
2020-03-19
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyjęcie dziecka do placówki wychowania przedszkolnego
Oświata
2020-03-16
Rekrutacja elektroniczna rozpoczęta!

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej