Oświata

Oświata
2023-01-31
Kryteria rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra
Oświata
2023-01-31
Zasady i kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra
Oświata
2023-01-31
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych
Oświata
2023-01-31
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli
Oświata
2023-01-31
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych innych form wychowania przedszkolnego
Oświata
2023-01-31
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
Oświata
2023-01-30
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe - informacja
Oświata
2023-01-30
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
Oświata
2022-12-12
Wycieczka klas Ia oraz Ib szkoły podstawowej w Bezrzeczu w ramach programu “Poznaj Polskę”
Oświata
2022-12-09
Wycieczka klas drugich szkoły w Bezrzeczu w ramach projektu "Poznaj Polskę"
Oświata
2022-12-09
Wycieczka uczniów klas siódmych ze szkoły w Bezrzeczu w ramach programu Poznaj Polskę
Oświata
2022-12-09
Wycieczka uczniów ze szkoły w Bezrzeczu w ramach programu Poznaj Polskę
Oświata
2022-11-22
Wycieczka edukacyjna w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dla uczniów klas IV-VIII – PSP w Rzędzinach
Oświata
2022-11-22
Wycieczka uczniów ze szkoły w Dołujach w ramach programu Poznaj Polskę
Oświata
2022-11-17
Dofinansowanie dla Gminy Dobra z projektu „Poznaj Polskę”
Oświata
2022-09-13
Stypendia Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych
Oświata
2022-07-19
Wskazanie miejsc dla dzieci, które nie zostały przyjęte do wybranych placówek wychowania przedszkolnego
Oświata
2022-06-23
Życzenia dla dzieci z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022
Oświata
2022-06-23
Podziękowania z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022
Oświata
2022-05-24
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej
Oświata
2022-05-09
Ogłoszenie wyników naboru do przedszkoli i punktów przedszkolnych
Oświata
2022-04-26
Informacja o rektrutacji
Oświata
2022-04-25
Informacja o potwierdzaniu woli
Oświata
2022-03-29
Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe
Oświata
2022-03-10
Nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej