Oświata

Oświata
2017-05-26
Nabór uzupełniający do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach na rok szkolny 2017/2018
Oświata
2017-05-15
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach
Oświata
2017-05-15
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej
Oświata
2017-04-19
Nabór do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
Oświata
2017-04-14
Informacja dla rodziców
Oświata
2017-04-14
Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra
Oświata
2017-04-14
Zasady i kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra
Oświata
2017-04-14
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13.04.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowad
Oświata
2017-04-14
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13.04.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których
Oświata
2017-04-14
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 13.04.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem pro
Oświata
2017-04-14
Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra, na rok szkolny 2017/2018
Oświata
2017-04-14
Harmonogram naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra w roku szkolnym 2017/2018
Oświata
2017-04-14
Harmonogram naboru do innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra w roku szkolnym 2017/2018
Oświata
2017-03-28
Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
Oświata
2017-03-15
Komunikat dla rodziców w sprawie rekrutacji do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych
Oświata
2017-02-27
"Półkolonie w szkole" w Dobrej
Oświata
2017-02-27
"Półkolonie w szkole" w Mierzynie
Oświata
2017-02-23
Półkolonie w szkole w Dobrej
Oświata
2017-02-20
Ostatni dzień "Półkolonii w szkole" w Dołujach
Oświata
2017-02-20
Ostatni dzień półkolonii dzieci ze szkoły w Bezrzeczu
Oświata
2017-02-17
"Półkolonie w szkole" PSP Bezrzecze
Oświata
2017-02-16
"Półkolonie w szkole" w Dołujach
Oświata
2017-02-15
Półkolonie w szkole w Dołujach
Oświata
2017-02-15
Półkolonie dla dzieci ze szkoły w Bezrzeczu
Oświata
2016-12-21
Spotkanie w sprawie reformy edukacji

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej